Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych jest Limes Tour z siedzibą w Krakowie ul. Isep 21i, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 683-20-91-482, REGON: 365632450. W sprawach związanych
z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@limeskrakow.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres
administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Limes Tour ul. Isep 21i 31-588 Kraków.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • – odpowiedzi na pytania zadane przy użyciu formularza kontaktowego
  • – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • – prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej
zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z nami w naszym biurze lub wysyłając wiadomość e-mail
na adres: biuro@limeskrakow.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań.